Política de privacitat

La seva privacitat és important per a nosaltres. En aquesta declaració de privacitat s’explica quines dades personals recopilem dels nostres usuaris i com els utilitzem. Li animem a llegir detingudament aquests termes abans de facilitar les seves dades personals en aquesta web. Els majors de tretze anys podran registrar-se en “Antenes Casanova” com a usuaris sense el previ consentiment dels seus pares o tutors.

Menors d’edat

En el cas dels menors de tretze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors per al tractament de les seves dades personals.
En cap cas es recaptaran del menor d’edat dades relatives a la situació professional, econòmica o a la intimitat dels altres membres de la família, sense el consentiment d’aquests.

Cal advertir que aquesta Política de Privacitat podria variar en funció d’exigències legislatives o d’autoregulació, per la qual cosa s’aconsella als usuaris que la visitin periòdicament. Serà aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar algun formulari de qualsevol dels seus formularis on es recaptin dades de caràcter personal.

Alguns principis que ha de conèixer

En aquesta web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari deu saber que els teus drets estan garantits.
Ens hem esforçat a crear un espai segur i de confiança i per això volem compartir els nostres principis respecte a la seva privacitat:

 • Mai sol·licitem informació personal tret que realment sigui necessària per a prestar-li els serveis que requereixi.
 • Mai compartim informació personal dels nostres usuaris amb ningú, excepte per a complir amb la llei o en cas que comptem amb la seva autorització expressa.
 • Mai utilitzarem les seves dades personals amb una finalitat diferent a l’expressada en aquesta política de privacitat.

Es preciso advertir que esta Política de Privacidad podría variar en función de exigencias legislativas o de autorregulación, por lo que se aconseja a los usuarios que la visiten periódicamente. Será aplicable en caso de que los usuarios decidan rellenar algún formulario de cualquiera de sus formularios donde se recaben datos de carácter personal.

Regulacions legals a les quals s’acull Antenes Casanova

“Antenes Casanova.” ha adequat aquesta web a les exigències de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i al Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en “Antenes Casanova.” procedeixen de:

 • Formularis de contacte.

Quins són els seus drets quan ens faciliti les seves dades?

Els drets de protecció de dades dels quals són titulars els interessats són:

 • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat.
 • Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió.
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
 • Dret a oposar-se al tractament.
 • Dret a sol·licitar la portabilitat de les dades.

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, si escau, a sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas, únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. “Antenes Casanova.” deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. També podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades.

Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si consideren que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Quan un usuari es connecta amb aquesta web, per exemple, per a comentar una publicació, manar un correu al titular, subscriure’s a algun butlletí de notícies, descarregar o sol·licitar algun material o realitzar alguna contractació, està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable “Antenes Casanova.” . Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la seva adreça IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon i una altra informació. En facilitar-nos aquesta informació, l’usuari dóna el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per “Antenes Casanova.” només com es descriu en l’Avís Legal i en la present Política de Privacitat.

En “Antenes Casanova.” existeixen diferents sistemes de captura d’informació personal i tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la següent fi per cada sistema de captura (formularis):

 1. Formulari de contacte: Sol·licitem les següents dades personals: nom, email i telèfon, per a respondre als requeriments dels usuaris de “Antenes Casanova.” . Per exemple, podem utilitzar aquestes dades per a respondre a la seva sol·licitud i donar resposta als dubtes, queixes, comentaris o inquietuds que vostè pugui tenir relatives a la informació inclosa en la web, els serveis que es presten a través de la web, el tractament de les seves dades personals, qüestions referents als textos legals inclosos en la web, així com qualssevol altres consultes que puguem tenir i que no estiguin subjectes a les condicions de contractació. L’informem que les dades que vostè ens faciliti estaran situats en els servidors de OVH situats dins de la UE.

Existeixen altres finalitats per les quals tractem les seves dades personals:

 • Per a garantir el compliment de les condicions d’ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algorismes que ajuden la nostra web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.
 • Per a donar suport i millorar els serveis que ofereix la nostra web.
 • També es recullen altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant algunes cookies que es descarreguen en l’ordinador de l’usuari quan navega en la nostra web que detallem en la política de cookies.
 • Per a gestionar les xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores en les xarxes socials de les pàgines oficials de “Antenes Casanova.”, es regirà per aquest apartat. Així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari de “Antenes Casanova.”. Tractarem les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència en la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis de “Antenes Casanova.”. Així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin. En el cas que utilitzem els perfils de seguidors en xarxes socials per a enviar publicitat de manera individual, serà únicament a persones que ens el sol·licitin o consentin de manera expressa, bé sigui a través de missatges privats, sol·licitud en l’àrea de comentaris d’una de les nostres publicacions o a través del sistema Messenger de Facebook.

“Antenes Casanova.” no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar a l’usuari, ni el farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ. No obstant això, en alguns casos es poden realitzar col·laboracions amb altres professionals o empreses, en aquests casos, es requerirà consentiment als usuaris informant sobre la identitat del col·laborador i la finalitat de la col·laboració. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat.

Legitimació per al tractament de les seves dades

La base legal per al tractament de les seves dades és: el consentiment.

Per a contactar o realitzar comentaris en la nostra web es requereix el consentiment amb aquesta política de privacitat.

L’oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada també en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de subscripció. També la contractació de productes i serveis segons els termes i condicions que consten en la política comercial.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran:

 • Mentre es mantingui la relació comercial.
 • Durant el temps que no se sol·liciti la seva supressió per part de l’interessat.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades

Per a prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat , “Antenes Casanova.” comparteix dades amb els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat.

Totes les utilitats ofertes per tercers són estrictament necessàries per al desenvolupament dels nostres serveis i han estat seleccionades atenent el compliment dels drets que preservem en aquesta web.

Les següents empreses tindran accés a la informació personal necessària per a realitzar les seves funcions com a encarregats de tractament, però no podran utilitzar-la per a altres finalitats. A més, hauran de tractar la informació personal de conformitat amb la present Política de Privacitat i la legislació aplicable en matèria de protecció de dades.

Hosting: OVH, amb domicili en C/ Alcalá 21, 5a planta, 28014 Madrid, Espanya, tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis com a proveïdor de hosting.

Plataforma web: WordPress.org, més informació en https://wordpress.org/ tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis de suport.

Els seus drets en facilitar les seves dades personals

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en “Antenes Casanova.” s’estan tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades.

“Antenes Casanova.” deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets per correu electrònic a info@antenasCasanova.com

Secret i seguretat de les dades

“Antenes Casanova.” es compromet en l’ús i tractament de les dades personals incloses dels usuaris, respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-los d’acord amb la finalitat d’aquests, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adaptar totes les mesures per a evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que s’estableix en la normativa vigent de protecció de dades.

“Antenes Casanova.” no pot garantir l’absoluta inexpugnabilidad de la xarxa d’Internet i per tant, la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuari, vostè és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti a “Antenes Casanova.” exonerant a Antenes Casanovade qualsevol responsabilitat sobre aquest tema. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de “Antenes Casanova.” en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat

Canvis en la política de privacitat

“Antenes Casanova.” , es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, el Prestador anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Correus comercials

“Antenes Casanova.” no realitza pràctiques de SPAM, per la qual cosa no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, en cadascun dels formularis haguts en la web, l’usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per a rebre el butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

“Antenes Casanova.” es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

© COPYRIGHT Antenes Casanova.
2019. Tots els drets reservats.

Queda prohibit qualsevol acte d’explotació o utilització dels continguts d’aquesta pàgina web sense l’autorització prèvia i per escrit dels seus legítims titulars. En concret, es prohibeix tot acte de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació, total o parcial, de qualsevol element de la pàgina web, molt especialment les fotografies, els gràfics, els espots, els fotogrames, les animacions, els textos i el seu codi font. Els titulars d’aquests drets es reserven les accions legalment oportunes per a rescabalar-se dels danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts.

Ús de Cookies

En Antenes Casanova, a través de les cookies emmagatzema informació que ens permetrà identificar el seu ordinador la següent vegada que ens visiti. La majoria dels navegadors d’Internet estan configurats per a acceptar aquests cookies automàticament.

El tipus d’informació que recollim és específica per al seu ordinador i pot incloure l’adreça de Protocol Internet (IP), la data i hora del seu accés al nostre lloc web. Recollim aquesta informació amb finalitats estadístics. Pot configurar el seu navegador de manera que li notifiqui la recepció d’un cookie o negar-se a rebre’l. En tal cas haurà de tenir present que potser no pot utilitzar totes les possibilitats del nostre lloc web.

Pot veure més detalls sobre la nostra política de cookies des d’aquest enllaç.

Obrir xat
Necessites Ajuda?
Scan the code
En què et podem ajudar?